layer1-background

Przygotowanie motoryczne

bądź szybszy, silniejszy, lepszy

layer2-background

Ukierunkowany trening

długofalowe spojrzenie na rozwój

layer3-background

Trening funkcjonalny

przywrócenie funkcji po urazie

layer4-background

Prewencja urazów

nie pozwól wykluczyć się z gry

Cele

Filozofia

Przygotowanie motoryczne jest fundamentalnym elementem we współczesnym sporcie. Właściwe przygotowanie fizyczne zawodnika do wysiłku startowego jest priorytetem i często decyduje o wygranej. Obecną ilość informacji jaką możemy zdobyć o zawodniku pozwala nam na utrzymanie jego formy na optymalnym poziomie bez ryzyka odniesienia kontuzji wynikającej z przeciążenia. Głównym elementem naszej pracy jest ocena fundamentalnych wzorców ruchowych jako podstawy do dalszego rozwoju zawodnika. Wierzymy, że solidną formę można zbudować tylko na mocnych fundamentach. Patrzymy na rozwój zawodnika długofalowo by praca wykonana dziś przyniosła pożądane skutki w przyszłości. Zadaniem naszym jest umiejętne dobieranie środków i metod treningowych oraz przewidywanie następstw działań, które będą realizowane przez zawodnika. Indywidualizacja programu treningowego dla danej dyscypliny, pozycji na boisku, zadań taktycznych jest kluczowym komponentem przygotowania motorycznego. Integracja działań trenera przygotowania motorycznego z założeniami i taktyką trenera głównego stanowi klucz do walki o najwyższe cele.

Jak działamy?

Nasze działania mają ściśle określony przebieg:
1. Funkcjonalna ocena motoryki podstawowej.
2. Ocena motoryki ukierunkowanej: siła, moc, wytrzymałość.
3. Analiza dyscypliny pod kątem planowania treningu.
4. Integracja działań treningowych z działaniami techniczno-taktycznymi.

Oferta

Oferta trenera przygotowania motorycznego w sporcie skierowana jest do zawodników sportów indywidualnych oraz klubów sportowych. Oferujemy współprace z zakresu:

Biofeedback EMG w reedukacji wzorców aktywności nerwowo-mięśniowej
Ocena wzorców aktywności mięśniowej z wykorzystaniem elektromiografii funkcjonalnej
Ocena stabilności i równowagi z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej
Rzetelna ocena testem Functional Movement Systems
Ocena ryzyka urazu z wykorzystaniem Y Balance Test
Przygotowanie programu przygotowania motorycznego
Indywidualny trener przygotowania motorycznego

Kim jesteśmy?

Anna Mika
dr hab. prof. nadzw.

Pracuje w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie oraz w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej uzyskała na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Swoją wiedzę zdobywała na licznych kursach i stażach w Polsce i za granicą m.in. w Exercise Science Department Syracuse University, New York w USA czy Department of Kinesiology McMaster University w Kanadzie. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach o tematyce obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu oraz treningu funkcjonalnego m.in. Athletes Performance Mentorship. Zajmuje się diagnostyką funkcjonalną w rehabilitacji i sporcie z wykorzystaniem m. in. elektromiografii powierzchniowej, dynamometrii czy analizy ruchu. Prowadzi badania naukowe oraz kształci studentów fizjoterapii oraz studentów wychowania fizycznego w dziedzinie rehabilitacji i sportu z wykorzystaniem obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu. Jest autorką licznych publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych m. in. Manual Therapy, Gait and Posture, Spine, Clinical Journal of Sports Medicine, czy American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Recenzuje artykuły naukowe dla czasopism zagranicznych jak BMC Musculosceletal Disorders, Disability & Rehabilitation, Osteoporosis International czy Rheumatology.

Marcin Przysiwek
Trener

Certyfikowany trener przygotowania motorycznego, absolwent AWF Warszawa na kierunku wychowanie fizyczne, trener II klasy w piłce siatkowej. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń o tematyce treningu funkcjonalnego i przygotowania motorycznego w sporcie m.in. Athletes Performance - Mentorship. Specjalizuje się w treningu funkcjonalnym i prewencji urazów pracując według koncepcji FMS. Doświadczenie zdobywa pracując jako trener indywidualny.

Łukasz Oleksy
Trener

Wykładowca AWF Kraków. Zajmuje się diagnostyką funkcjonalną w rehabilitacji i sporcie z wykorzystaniem obiektywnych metod, takich jak elektromiografia powierzchniowa, dynamometria czy analiza ruchu. Prowadzi badania naukowe oraz kształci studentów fizjoterapii w dziedzinie rehabilitacji i sportu z wykorzystaniem obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu. Jest autorem publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych m. in. Manual Therapy, Gait and Posture, American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Założyciel Zen Machines Polska, firmy specjalizującej się w badaniach naukowych oraz obiektywnej diagnostyce narządu ruchu. Autor szkoleń z zakresu obiektywnej diagnostyki narządu ruchu oraz treningu funkcjonalnego. Wiedzę z zakresu nowoczesnego treningu funkcjonalnego zdobywał na wielu kursach i stażach, w tym zagranicznych np. Australii.

Jesteś gotów na wygraną?

właśnie przyszedł na nią czas

Diagnostyka

Ocena wzorców aktywności mięśniowej z wykorzystaniem elektromiografii funkcjonalnej

Elektromiografia funkcjonalna (zwana też powierzchniową) jest jedyną obiektywną metodą pozwalającą w precyzyjny sposób oceniać aktywności mięśniową. EMG oprócz informacji na temat jak bardzo jest aktywny dany mięsień / grupa mięśniowa, umożliwia również ocenę tzw. timingu mięśniowego, czyli określenie w którym momencie włączył/wyłączył się badany mięsień/mięśnie w trakcie dowolnego ruchu funkcjonalnego, co umożliwia wykrycie tzw. zaburzonych wzorców ruchowych, charakteryzujących się nieprawidłową kolejnością aktywacji poszczególnych mięśni. Elektromiografia powierzchniowa umożliwia również ocenę zmęczenia badanego mięśnia/grupy mięśniowej, co jest bardzo przydatną metodą w określeniu tzw. słabego ogniwa w łańcuchu. EMG pozwala na identyfikację mięśni w których zmęczenie wystąpi wcześniej w odniesieniu do innych synergistów zaangażowanych w daną aktywność.

Ocena stabilności i równowagi z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej

Badanie stabilometryczne polega na rejestracji sił reakcji podłoża podczas utrzymywania równowagi. Ocenia ono jakość (sprawność działania) mechanizmów kontroli równowagi. Badanie przydatne jest w ocenie:
- przed i po rehabilitacji;
- jako ocena zmian w sprawności kontroli równowagi w czasie treningu;
- ocenie symetrii obciążenia kończyn dolnych.

Ocena ryzyka urazu z wykorzystaniem Y Balance Test

Ocena z wykorzystaniem Y Balance Test jest udokumentowaną naukowo metodą oceny ryzyka urazu i wykrycia funkcjonalnej asymetrii w obrębie kończyn dolnych/górnych. Y Balance Test jest protokołem oceny powstałem na bazie tzw. „Star Excursion Balance Test”. Ocena Y Balance Test sprawdza się w ocenie:
- przed i po rehabilitacji;
- ogólnej ocenie kompetencji motorycznych;
- przed i po okresie przygotowawczym;
- ocenie efektów programów treningowych;
- ocenie balansu dynamicznego na potrzeby fitnessu;
- określaniu gotowości powrotu do sportu.

Biofeedback EMG w reedukacji wzorców aktywności nerwowo-mięśniowej

Elektromiografia funkcjonalna (powierzchniowa) jest również skutecznym narzędziem wspomagającym trening i reedukację wzorców aktywności nerwowo-mięśniowej. EMG może zostać użyte do dostarczania tzw. informacji zwrotnej tj. feedbacku o procesach związanych z angażowaniem konkretnych mięśni. Dodatkowo za pomocą takiej informacji zwrotnej można prowadzić trening kontroli motorycznej mający na celu reedukację zaburzonej (nieprawidłowej) kolejności aktywizacji mięśni.

Standardy

Functional Movement System

test funkcjonalny
Wystandaryzowana metoda screeningowa, której zadaniem jest ocena motoryki podstawowej m.in poprawność wykonania i efektywność wzorca ruchowego.

Athletes Performance

światowa metodologia
Prestiżowa szkoła kształcąca najlepszych trenerów przygotowania motorycznego na świecie. Z jej metod treningowych korzysta m.in piłkarska reprezentacja Niemiec.

Functional Movement Polska

badania naukowe
Polska firma specjalizująca się w badaniach i szkoleniach z obiektywnej diagnostyki narządu ruchu oraz treningu funkcjonalnego.

Pracujemy według najlepszych koncepcji nowoczesnego treningu sportowego na świecie. Swoją wiedzę zdobywamy na elitarnych szkoleniach z zakresu treningu funkcjonalnego oraz przygotowania motorycznego w sporcie.

Partnerzy

 • Training Show Room

  Sklep stworzony przez trenerów personalnych oraz osoby profesjonalnie zajmujące się przygotowaniem motorycznym sportowców.

  Technomex

  Producent wyposażania szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych oraz prywatnych gabinetów terapeutycznych.
 • AWF Kraków

  Jedna z najbardziej prestiżowych uczelni sportowych w Polsce, której absolwenci zostają międzynarodowej sływy sportowcami.

  ZEN Machines

  Firma, której podstawowym celem jest prowadznie badań dotyczcych wykorzystania nowoczesnej techniki w zwiększaniu efektywności treningu.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: info@przygotowaniemotoryczne.com